DET FARGERIKE FELLESSKAP.

  Gro Harlem Brundtland har alltid hatt lite til overs for et etnisk homogent Norge. Norske politikere har i de siste ti årene gjentatt i det uendelige at Norge er og vil forbli et flerkulturelt samfunn. At det flerkulturelle samfunnet er kommet for å bli enten man liker det eller ikke og at årsaken er […]

Advertisements

Continue reading