BŒRETILLATELSE FOR HØYGAFFEL

For mange år siden kom jeg over bøkene til Frantz Kafka ,han skrev”Slottet  Amerika og Prossessen ved siden av en  novellesamling   ,  men Prossessen satte dype spor i meg .   Romanen handler om «Josef K.», som vekkes av politiet en morgen og arresteres på sin 30-årsdag uten å få opplyst hva han siktes for. […]

Advertisements

Continue reading


JORDBŒRDRØMMEN.

Jordbœr er det norske landbruksproduktet som utsettes for mest sprøytemidler.Hele 22 forskjellige pestisider tillater myndigheteneat man bruker. Bœrene blir sprøytet 8 ganger I l øpet av sesongen, senest 7 dager før vi spiser dem. Forskere ved universitete I Lund har konstantert at økologiske jordbœr er store og penere og årsaken er at pollinerende insekter foretrekker […]

Continue reading


BREV TIL LANDBRUKSMINISTEREN.

Fakta om saken Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling. Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet. Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten . Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri . Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene […]

Continue reading


Mattilsynet gir forbrukerne falsk trygghet

  Mattilsynet velger å stole på sprøytemiddelprodusentens forskning på samme måte som myndigheter verden over altfor lenge stolte på tobakksindustrien   Niels Chr. Geelmuyden Forfatter og skribent   Under mitt arbeid med «Sannheten i glasset», en kritisk bok om det vi drikker, har det avtegnet seg et nedslående mønster når det gjelder vår fremste kontrollinstans […]

Continue reading


HVA MATTILSYNET IKKE FORTELLER DEG.

  HEMMELIGHETER OM NORSK DYREINDUSTRI: «Mattilsynet vet at norske kyllinger ikke hadde trengt antibiotika om det ble satt ti kyllinger per kvadratmeter. De forteller heller ikke at Landbruksdepartementet nå vil øke tettheten fra 19 til 22 kyllinger per kvadratmeter, som vil øke forekomsten av antibiotikaresistent E.coli, salmonella og Campylobacter, den vanligste årsaken til diaré», skriver […]

Continue reading