HVOR STOR BETYDNING HAR STRASBOURG FOR NORSK RETT . Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius.

Nordisk rett . herunder norsk rett , er ett eget rettssystem,som hverken tilhører det kontinentale, det europeiske eller det angelsaksiske rettsystemet , som er de to dominerende rettsystemene I Europa .   Rettsystemene I alle de nordiske landene har imidlertid I høy , men varierende grad blitt påvirket av de to øvrige rettssystemene . Ved […]

Advertisements

Continue reading