DSC01105.JPG

Seniorforsker Dagbjørn Skipnes uttaler at mikrobølgeovnen bevarer nœringsstoffene i maten best mulig

Sitat”:

Mange husholdninger i Norge har en mikrobølgeovn på kjøkkenet, men relativt få bruker ovnen til å lage selve middagen. I dag finnes spesialdesignet emballasje beregnet for mikrobølgeoppvarming som gjør det mulig å tilberede sunne og næringsrike måltider på få minutter.

Maten kan nå dampkokes inni en lukket emballasje, ved bruk av trykkventil eller mottrykk. Denne teknologien demper problemer med ujevn oppvarming, som ofte forbindes med mikrobølgeovnen.

Vi i Nofima dokumenterer varmebehandling med mikrobølger og ser hvordan teknologien kan brukes mest mulig effektiv på forskjellige og sammensatte ”matvarer”:”:https://nofima.no/forskningsomrade/prosessteknologi/hoytrykk-og-ny-teknologi/

 

Nofimas omsetning er rundt 545 millioner kroner årlig. Dette er våre største finansiører:

  • Norges forskningsråd.
  • Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
  • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).
  • Industrien.
  • Den Europeiske Union.

Nofima AS er eid av:

Seksjonssjef i Statens strålevern Merete Hannevi uttaler følgende”:

Og det er heller ingen fare for at du skal bli utsatt for farlige stråler mens mikroen jobber for deg. Mikrobølgeovnen er et lukket system og mikrobølgene i ovnen forsvinner straks apparatet er avslått,.

 

Fos oss som er opptatt av helsen vår er dette sjokkerende lesning , som er direkte villedende .

 

Lektor og mikrobølgeforsker Sianette Kwee ved Institut for Medicinsk Biokemi ved Universitetet i Aarhus er ikke enig.

 

Selv helt nye mikrobølgeovner lekker stråler, mens slitte ovner lekker dobbelt så mye. Derfor bør slike ovner betraktes som farlige, mener lektor og mikrobølgeforsker Sianette Kwee ved Institut for Medicinsk Biokemi ved Universitetet i Aarhus.

-Dersom du står for nær en mikrobølgeovn, så skjer det samme med deg som det gjør med maten. Molekylene dine blir oppvarme innenfra. Derfor skal man gå noen skritt vekk fra ovnen, sørge for å vedlikeholde den godt og ikke stå og glo inn i den når den er slått på, sier Kwee til Nordjyske Stiftstidende.

Les “mer”:http://www.aftenposten.no/norge/Advarer-mot-farlige-straler-fra-mikrobolgeovner-534117b.html

 

USAs forsvar har lenge visst at de mest skadelige radiofrekvensene for mennesker er de som brukes til mobiltelefoni, WiFi, mikrobølgeovner og induksjonstopper, det vil si fra 900 MegaHertz (MHz) til 5 GigaHertz (Ghz). De frekvensene går tvers gjennom alle organer og organsystemer og bringer dem i faresonen. Det er jo derfor disse frekvensene brukes til mikrobølgevåpen!

  • Forskerne vet også med all rimelig sikkerhet at pulserende stråling, som for eksempel mobilstråling og WiFi, har spesielt skadelige biologiske virkninger. Virkningene samles opp over tid – selv om strålingen er for svak til å lage varme, som jo er kriteriet for dagens foreldete grenseverdier. Spørsmålet er derfor ikke om en elev eller lærer vil bli skadet, men hvor lang tid det vil ta før den enkeltes kropp gir etter og skadene oppstår. (Bransjen selv forsker ikke på disse tingene med mindre de vet at de får gunstige “svar”:https://www.youtube.com/channel/UCyUCXhkXgOW7pengebqR22A

Den menneskelige kropp er et ekstremt vidunder — et intrikat maskineri av slik kompleksitet at det overgår enhver forstand!

  • Og et slikt intrikat, finstemt maskineri skal selvsagt ha det aller beste arbeidsmiljø for å fungere på optimalt vis. Det gjelder «olje» av aller beste kvalitet, det gjelder «drivstoff» av aller beste kvalitet, etc. Hvis arbeidsmiljøet til dette maskineriet forringes, vil det skape problemer for funksjonaliteten, og urovekkende symptomer begynner å vise seg.

 

Hvis arbeidsmiljøet til dette maskineriet forringes, vil det skape problemer for funksjonaliteten, og urovekkende symptomer begynner å vise seg. Dette er så logisk og riktig som det kan få blitt. En basisk kropp er det optimale livsmiljø for liv og trivsel, mens en sur, forgiftet kropp skaper sykdommer og vantrivsel i det finstemte maskineri som den menneskelige organisme er.

Jeg sier ikke at absolutt alle sykdommer oppstår på grunn av galt kosthold. Det er også en rekke eksterne faktorer som spiller inn, som f.eks forurenset luft, forurenset vann, fluor, tungmetaller, elektromagnetisk stråling, stress etc. For ikke å si underskudd på essensielle næringsstoffer som vitaminer, mineraler og sporelementer. Mangel på disse gir seg utslag i en rekke mangelsykdommer uansett kroppens pH. Et kosthold som gir baseoverskudd i kroppen (80% base + 20% syre), samt tilførsel av alle nødvendige vitaminer, mineraler, sporstoffer, proteiner og fett, er derfor en nøkkel til sunnhet. Ikke minst gjelder dette det meget viktige vitamin D3 (cholecalciferol), som de aller fleste får alt for lite av. Dette vitaminet bidrar bl.a til å bygge opp og styrke Forstyrrelse i kroppens elektriske/kjemiske balanse er selve “immunforsvaret”:”:http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/helse/item/76-den-sure-tilvaerelse

 

 

 

Annonser