ill mot vold

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

 

Regjeringen vil teste ut anonyme jobbsøknader for å hjelpe innvandrere. Denne "glademeldingen" kan nordmenn lese på dagens nettsider, 8. april, altså dagen for 9. april skal markeres! Historien gjentar seg, som vi vet!

 

Ville dette ikke vært en ide at regjeringen og resten av maktelite skaffet seg bistand fra IS til å kappe hodene av oss nordmenn slik at dere slapp å plages mer med oss?

 

Når likevel vårt gamle folkeferd, nordmennene, skal utskiftes i fedrelandet hvorfor da drive denne seigpiningen? Få det hele overstått, vi er jo til en stadig byrde for dere!

 

Med foraktelig hilsen

 

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

Det vil nok øke sannsynligheten for å bli innkalt til intervju, sier Abdoollah Hosseini til NRK. Han kom som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan til Norge da han var 16 år gammel.

Nå er Hosseini utdannet jurist og arbeider i Nav forvaltning fram til juni. I fjor søkte 31-åringen på omtrent 60 stillinger, men ble kun innkalt til intervju tre ganger.

Tidligere undersøkelser har vist at arbeidsgivere er mindre tilbøyelige til å be søkere om å komme på jobbintervju dersom de har et utenlandsk navn enn om navnet er typisk norsk, skriver NRK.

Nå vil regjeringen teste ut anonymiserte jobbsøknader i flere statlige etater.

– Vi har digitale løsninger som gjør at de som ansetter ikke ser navnet på søkeren. Da må de ut velge hvem de vil ha på intervju ut fra utdanning og kvalifikasjoner, ikke ut fra navn, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til kanalen.

Hvert år ansetter staten rundt 20.000 nye medarbeidere i ulike etater, og i det kommende forsøksprosjektet skal alle 15 departementer velge ut én underordnet etat som skal være med. Disse skal anonymisere søknadene på alle stillinger i et og et halvt år.

https://www.nettavisen.no/økonomi/i-kampen-mot-diskriminering-vil-regjeringen-teste-anonyme-jobbsknader/3423657378.html

...

Ved utgangen av oktober var det registrert om lag 30.000 under 30 år som arbeidssøkere hos Nav. I tillegg er 41.600 personer under 30 år klassifisert med nedsatt arbeidsevne. Dette er unge Nav vurderer kan komme ut i det ordinære arbeidslivet. Bak disse tallene står det en svært sammensatt gruppe av unge Nav-brukere, som grovt sett kan deles i to. Den ene gruppa er unge som både har fullført utdanning og har tidligere arbeidserfaring, og dermed også et godt utgangspunkt for å komme seg i jobb. Den andre gruppa er langt mer sammensatt, og har ofte et omfattende hjelpebehov. Det kan være unge med mangelfull skolegang, lite arbeidserfaring, somatiske helseproblemer, psykiske lidelser og rusproblemer. Disse kan ha behov for mye hjelp for å få seg en jobb.

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hvordan-kan-nav-møte-unge-arbeidsledige-1.673902

Annonser

1

klientaksjonen.jpeg

 

Det har alltid vœrt vanlig at trygdeutbetalinger I mai måned har kommet til brukerne noen dager før 17 mai , slik at de kan planlegge denne dagen .

Men lederen for NAV skriver ien melding at det er viktig med “forutsigbarhet”.

Og av den grunn blir ikke pengene utbetalt før 16 mai .

Dette er en total mangel mangel på respekt og manglende menneskekunnskap.

Jeg undrer meg en del over om han selv hadde syntes det var iorden med forutsigbarhet hvis noen stoppet lønningen hans I noen dager .

 

Det er Ganske vanvittig å snakke om forutsigbarhet for mennesker som sliter seg fra måned til måned.

 

Tror trygdesjefen at pengene brukes til alcohol eller narkotika ?

 

Alle ønsker å gjøre denne dagen til noe minneverdig for sin familie .

Jeg hadde håpet at ansatte ved de diverse NAV kontorer snart kunne lœre seg vanlig anstendighet og respect for sine medmennesker .

 

For noen år siden startet noen venner av meg og undertegnede en frivillig organisasjon vi kalte “Klientaksjonen for Fredrikstad-distriktet .

 

Vi hadde kontakt med organisasjonen I Oslo med samme navn og fikk masse råd og hjelp av dem I startfasen.

 

Vi åpnet ett rådgivingskontor for mennesker som trengte støtte og bistand .

Sosialkontoret I Fredrikstad hadde satt igang en ordning med å skrive ut matlapper når folk søkte om nødhjelp , slik at folk matte levere dem hovedsaklig på Rema 1000. De som mottok disse kunne ikke kjøpe tobakk og de fikk ingen penger igjen hvis de ikke handlet for den nøyaktige sum som stod beskrevet .

 

Jeg stod ved kassen engang og skulle betale da kassadamen fikk en slik lapp av den kunden som stod foran meg. Kassadamen skrek til en annen kassadame lengre borte , slik at alle kunne høre det “:

“Du , hva skal jeg gjøre med disse lappene fra sosialen”.

 

Vi hadde en spørreundersøkelse på kontoret om hvordan folk som søkte hjelp opplevde møtet med sosialkontoret og 98 % uttalte at det var den måten de ble behandlet på som var verst .

En dame kom innom kontoret en dag og hun hadde overlatt økonomistyringen til sosialkontoret og hun ønsket at vi skulle gå gjennom regnskapet ..

Hun hadde en bra pensjon , men når husleie og strøm og matpenger ble utbetalt , bled et ingen ting igjen.

Hun hadde oppsøkt sin saksbehandler og bed tom penger til en vinterjakke og saksbehandleren hadde svart at med hennes utseende burde hun holde seg innendørs.

Jeg skrev ett pent brev og ba om kvitteringer på alle damens utgifter , noe jeg fikk etter lang tids masing og fant ut at  hun hadde blitt lurt for tusener av kroner .

 

Etter årvis med trakkassering av saksbehandler var selvsikkerheten hennes nede på nullpunktet , men jeg overtalte henne til å ta vare på pengene selv.

Den ansatte på sosialkontoret mistet selvfølgelig jobben og ble dømt til å betale tilbake hvert øre .

 

“Unn” klarte seg fantastisk godt , hun kom innom og besøkte oss med ett glad smil , hadde gått ned nesten 20 kg, tatt serifikat og livet smilte til henne .

Alt som skulle til var at noen trodde på henne som menneske.

 

Vi opplevde mange slike historier I de fem årene jeg jobbet på kontoret , men heldigvis ble det mange lykkelige utganger .

 

Men det jeg ser idag av mennesker som har kontakt med NAV er at respekten for medmennesker ikke er tilstede blandt ansatte ved NAV og at folk blir dømt fordi de har havnet I en vanskelig økonomisk situasjon .