taushet-er-gull

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen.

Media, den 28.03. 2017, slo opp nyheten om at Islams Råd Norge hadde ansatt en kvinne som bruker niqab i organisasjonen.
 Dessuten har dette rådet visstnok mottatt kroner 500000 fra staten til sitt "arbeid".
Flere politikere, blandt dem pakistaneren Abid Raja, visstnok han også muslim, samt kulturministeren, har gått ut og kritisert tilsettingen av den niqabkledde kvinnen. Svært uklokt mener de.
Da er det god grunn til å spørre: Ble katta sluppet for tidlig ut av sekken? Islamiseringen av det norske samfunnet går sin gang, men den skal altså helst foregå i det stille for ikke å skape unødig uro hos urfolket, nordmennene.
 Noen av oss som representerer de deler av urfolket som har våget å lette litt på bindet for øynene, noe som vi nærmest er pålagt å ikke gjøre da vi helst ikke skal se virkeligheten, og i alle fall ikke snakke åpent om det man ser, resikerer tiltale og straff om vi drister oss til å påpeke denne utviklingen, endog i heller milde ordelag.
Bøtelegging for at man har uttalt "at hijab bruker vi ikke i Norge" skulle fortelle litt om dagens virkelighet i fedrelandet vårt. Diskrimineringsloven gir fritt leide for muslimer og andre som har kommet hit til å kunne anmelde nordmenn som er løsmunnet nok til å gi uttrykk for mishag over det som skjer.
Overtakingen skal foregå i det stille, bare så man vet det! Det er som påminnelsen til nordmenn under krigen: "Skutt blir den"!
Norvald Aasen
Annonser