urettferdighetens gudinne.

NSB TIET OM BRUTAL HISTORIE OG SLAPP GRANSKING.

 

NSB og de ryske okkupanter var enige om å bruke sovjetiske krigsfanger .

Etter 2 verdenskrig ble fangenes arbeide definert som sivilt og ikke militœrt, og dermed ble NSB fri fra ansvaret .

Overingeniør Bjarne Vik formulerte seg  slik  i ett  brev  til Wehtmacht   11 januar 1942”; ’Hvis vi kke klarer å  fremskaffe norske arbeidere. Kan vi bruke krigsfanger på hele strekningen over høyfjellet .

Han visste meget godt hvordan snøstormene kan rase på høyfjellet vinterstid.

Han visste også at krigsfanger ikke kunne regne med de samme arbeids- og leveforhold som vanlige arbeidere..

Det som ventet krigsfangene var fornedrelse, sykdom , mishandling og sult .

Likevel godkjente han og ledelsen for NSB  at sovjetiske krigsfanger skulle settes inn for å få bygget ferdig den 140 km lange strekningen fra Mo I Rana til Fauske .I ca 3 år under krigen ble flere tusen sovjetiskekrigsfanger brukt i byggingen av Nordlandsbanen under umenneskelige forhold.

For 3 år siden kom Bjørn Westli med boken  ” Fangene som forsvant , NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen.

 

Bjørn Westlie har vært en pioner dette arbeidet, fra han i 1995 avdekket hvordan nordmenn frarøvet norske jøder sine eiendommer under krigen.

Årets bok handler blant annet om bruken av slavearbeidere under byggingen av Nordlandsbanen.

Vel var det okkupantene som leverte krigsfangene og bar hovedansvaret for den umenneskelige behandlingen de ble utsatt for. Men det er et like klart faktum at NSBs ledelse samarbeidet med tyskerne, og Westlie argumenterer godt for at statsbanene har kommet bedre ut av denne rystende historien enn de fortjener.

Den alvorligste anklagen er at NSB-ledelsen aksepterte bruken av slavearbeidere fordi de tenkte at den nye jernbanen ville komme til nytte etter krigen.

 

Slutten på det hele ble at norske myndigheter bestemte at mange russergraver rundt anleggsområdene måtte fjernes. Symbolsk nok ble det gravet i nattens mulm og mørke.

Bokens mest groteske sitat er kreditert NSBs banedirektør Otto Aubert, som etter krigen ble spurt av en journalist om vi kunne si at vi i alle fall har litt igjen for okkupantenes virksomhet i landet.

«Det kan man naturligvis, men det var sannelig ikke særlig effektivt arbeid krigsfangene presterte under jernhælen! De overanstrengte seg ikke, legger banedirektøren til med et  ”smil”:https://www.vg.no/rampelys/bok/i/OvyoA/bokanmeldelse-bjoern-westlie-fangene-som-forsvant

 

NSB var Norges største statseide selskap under krigen med 20000 ansatte.”Det er enestående i europeisk sammenheng  at ett statseid selskap deltar i byggingen av jernbane ved hjelp av krigsfanger .

 

Norge var tilbakeliggende når det gjaldt jernbanen.

Hitlers plan var å bygge jernbanen gjennom hele landet helt nord til Kirkenes ”Die Polarbahn” , som skulle kobles til jernbanen i Sovjetunionen.

 

Overstkommanderende i Norge Nicolaus Von Folkenhordst krevde 14500 krigsfanger for å gjennomføre planen.

I første omgang var målet Narvik , slik at jernmalm fra  Kiruna kunne fraktes sørover på land og ikke langs kysten , som var utsatt for alliert bombing.

Malmen skulle fraktes til de store stålverkene i Ruhr i Tyskland.

 

Under det økonomiske landsvikoppgjøret var det 2 spørsmål som var sentrale”:

  • Om norke firmaer hadde bydd fram sine tjenester på et utilbørlig måte for tyskerne.
  • ) Om arbeidet kunne betraktes som sivilt eller militœrt.

Ble det definert som militœrt , var det snakk om landssvik for å ha hjulpet fienden.

 

1 juni 1945 avgjorde Riksadvokat Svein Arntsen at bygging av jernbane og vei var sivilt atbeide , siden det var mer til nytte for Norge enn okkupantene .

Bruken av krisfanger ble ikke trukket frem i rettsoppgjøret etter krigen.

NSB bidto til å frakte norske jøder til skipet ”DONOU”  og tilintetgjørelsen.

 

Kilde ”: APPOLLON 1/ 2018.

 

Annonser