1

elektroniske_penger

For en tid tilbake opprettet jeg ett lån hos Nordax Bank på kr. 95000, som ble betalt etter avtale , slik at restbeløpet var kr. 68.865.18.

Imidlertid fikk jeg å dette tidspunkt problemer med å innbetale avdrag som var på kr. 2539.-

Jeg forsøkte å få til en avtale på ett lavere månedsbeløp da Hafslund krevde meg for en strømregning på kr. 11000.- I juni måned .

Etterhvert fant jeg ut at min davœrende husvert   hadde koblet strøm fra huset jeg leiet til garasje og verksted på min kostnad.

Dette kom jeg ikke videre med og matte betale under trussel om avstenging av strøm .

 

Nordax sendte da betalingsoppfordring til Aleketumgroup. A.S som tilbød meg en betalingsavtale på kr. 1000.- pr. Mnd .

 

Dette aksepterte jeg og lite ante jeg at min gjelde nå ville øke for hver måned.

Jeg satte meg ned for noen dager siden og gjennomgikk fakturer jeg har mottatt og betalt I 7 måneder.

 

20.03.17                                                            hovedsrtol 68865.-

 

rente                 3795.-

                                                                        omkostninger 2800.-

Sum                                                                                                 75460.-

 

20.04.17                                                            HOVEDSTOL ‘; 67865.-

rente                         4538.-

Sum                                                                        72403.-

 

 

20.05.17                                                            Hovedstol   66865.-

rente                                                                                                 5247

Sum                                                                                                 72212.-

 

 

20.06.2017                                                                                    65865.-

rente                                                                                                 5900

Sum                                                                                                71766,-

 

20.07.2017’;                                                             Hovedstol             64865

rente                         6589.-

imkostnineger1050.-

Sum                                                                                                 72504.-

 

Av omkostninger krevet 21.08.2017                                                            hovedstol            64385

rente                        7274,,91

Omkostninger                                                                        550.-

Sum                                                                                                72190

 

 

20.10.2017 “:                                                 hOVEDSTOL KR. 62865

Rente                                                                                                kr. 8264,64

Sum                                                                                                71489

 

Dette vil I realiteten bety at jeg får stadig store gjeld for hver gang jeg betaler og at jeg nå etter 7 måneder skylder   kr. 2624 mer enn jeg gjorde I utgangspunktet .

 

Av omkostninger beregner Alektumgroup seg kr.4000 .- for å sende faktura til meg .

Ifølge Namsmannen I Marker har inkassobyråer full anledning til å sette ned rentene til rundt 7 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements