Rettsak mot Mattilsynet

Torsdag 31.05.2018 kom Mattilsynet med politi hjem på gården til Pappa med den hensikt å avvlive alle sauene på gården. Ca 65 dyr, alle hadde ikke fått lamma sine ennå. Over flere år har Pappa blitt trakassert av MT og deres lokale utsendinger.  MT forlangte avvikling av drift i februar, Pappa’s advokat la inn midlertidig […]

Advertisements

Continue reading