BYTTE AV STRØMMÅLER.

05.05.2018 KOMMER VI MED DIN NYE AUTOMATISKE STRØMÅLER.   Vi skal bytte strømmåler 9036582 his deg i Haldenveien 1340, 1875 Otteid mellom kl. 15.00-18.00, og da må det vœre en myndig person hjemme hos deg . Selve målerbyttet tar 20 minutter. Strømmen vil vœre borte under montering. Du må bekrefte tidspunktet innen en uke .   […]

Advertisements

Continue reading


Søknad om fritak av innstallasjon av automatisk strømmåler .

TIL HAFSLUND NETT A.S.   Jeg søker fritak fra innstallasjon av automatisk strømmåler i Haldenveien 1340, 1875 Otteid med  følgende begrunnelse”: a. Om forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart, b om installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Norges vassdrags og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i […]

Continue reading