2000px-US_Great_Seal_Reverse

Høyre og AP har for lengst gitt opp tanken om nasjonalstatens betingelse .

Den verdensomfattende konflikten er en konflikt mellom demokrati og finanselitens umenneskelige kapitalisme-

Den internasjonale finanseliten har drevet sitt renkespill gjennom flere generasjoner Folkestyret avskaffes gradvis av ett fascistisk styre, der nasjonalstaten skal opphøre , familier skal oppløses og middelklassen skal bort .

Den nye verdensordning har bruk for kun 2 klasser , en passe stor overklasse og en slavelignende underklasse -.

Løgnpropåaganda og falsk-flagg -opersjonerhar blitt brukt for å starte flere kriger .

Terroraksjonen 11 september 2001 ble planlagt, iverksatt og utført  av folk knyttet til Bush-administrasjonen, hvor nesten 300 mennesker omkom , dette var ett påskudd for å starte en global krig mot terror, samt iverksette totalitære lover som opphever viktige menneskerettigheter både i og utenfor USA ,

Obligatorisk pensum for historiestudenter er bøker av Henry Kissinger ( bildeberger og og medlem av Council of Foreign Relations ).

Den nye tid skal begynne på barnestadiet .

Mere enn 5 års gamle barne- og ungdomsbøker er gått ut på dato.

Astrid Lindgren, Torbjørn Egner , Henrik Wergeland og andre klassikere skal vekk fra bokhyllene ifølge Ine Marit Torsvik Bertelsen

Barne - og ungdomsbøker som er eldre enn fem år har gått ut på dato, mener litteraturformidler Ine Marit Torsvik Bertelsen ved Rogaland Fylkesbibliotek til NRK.

Nå ber hun foreldre og skolebibliotekarer om fjerne både Anne Cath.Vestly og Astrid Lindgren fra hyllene:

 

- Fjern bøker eldre enn fem år

- Barn i dag har krav på å bli tatt på alvor når det gjelder litteraturformidling. Bøker som er eldre enn fem år bør ikke presenteres til barn og unge i dag, sier Torsvik Bertelsen.

Det er på tide med ekstreme tiltak for å fremme de nye barnebøkene, mener litteraturformidleren.

- Elevene har ulike forutsetninger for å lese, og da er det viktig at vi som litteraturformidlere kjenner den nye litteraturen og ikke formidler tradisjonell, gammel, utgått litteratur, sier Torsvik Bertelsen.

https://www.nrk.no/rogaland/--fjern-henne-fra-bokhyllene-1.4683360

Den globale finanseliten er preget av hovmod, egoisme , kynisme og ett uutslukkelig begjær etter makt .

Den angivelige private klubben av Bildebergere ble utpønsket av David Rockefeller , som en viktig pådriver i globaliseringsprosessen og nazisme.Prins Bernhard av Nederland ble president, og klubbens ledelse ble en krysning mellom en storkapitalist og en nazist..

Sammen med sin gode gamle venn Agustin Edwards Eastman, tar Mr. Rockefeller en rask ferie nesten hvert år i det sørlige Chile. Begge er godt kjent for å jobbe med CIA i 1973 kuppet mot Salvador Allende og manipulere opinionen gjennom en avis som heter «El Mercurio». Edwards er også kjent for å være en etterkommer av (chilenske elitist) Agustín Edwards McClure, som var president for Folkeforbundet 1922-23.

Flere mennesker demonstrerte i går mot Rockefeller på flyplassen ved sin ankomst, og ba ham pelle seg ut av Chile, og sa de ville ikke ha hans Nye Verdensorden i Chile.

Vaksiner, medisinmafia, militær-industrielle kompleks, David Rockefeller er alltid sterkt innvolvert.  Fra familien som finansierte norske Folkehelseinstituttet, som pusher hans vaksiner og apedop.

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/david-rockefeller-bedt-a-forlate-chile/

Globalismen er ett annet kjernebegrep i dagens politiske landskap.

Bak globaliseringen står primitiv kapitalisme smeltet sammen med nazismens systemettikk. Mafiaens nådeløshet og satanismens kult og evighetsperspektiv.

Ellen bruker ethvert tenkelig middel , som å ødelegge ett samfunn for å nå sitt mål .

Ofte kan brutalitet være mesterlig iverksatt skjult bak ett ferniss av demokratiske spilleregler .

Den samme eliten har nærmest ubegrensede midler på alle materielle områder .

Den har kontroll over viktige sektorer , har grepet om det ypperste innen våpenteknologi , teterretningssystemer, eierskap til farmasøytisk industri, sensur av vestens medier , forskningsresultater fra verdens fremste universiteter og hersker over psykiatri og vitenskap.

Henry Kissinger uttalte en gang-

Om du vil styre ett land, ta kontroll over maten .

Om du vil styre en region , ta kontroll over kraftressursene .

Om du vil styre verden , ta kontroll over bankene .gro Harlem Brundtland sørget for at en håndfull av APs ledelse ble sendt til USA for å bli belært av Henry Kissinger .

Den årlige Bilderberg-konferansen går av stabelen i dagene 7. – 10. juni i Torino, Italia. Som vanlig stiller en del av verdens mektigste mennesker på et møte der mesteparten av innholdet er hemmelig for offentligheten. Og denne gangen deltar hele fem nordmenn. Bilderberg er opp gjennom årene med rette blitt kritisert for å ville forsøke å påvirke verdenspolitikken i en retning som er fordelaktig for monopolkapitalen. Noen har også ment at den opptrer som en slags «verdensregjering». En analyse av årets deltakelse tyder på at det er en institusjon som har passert toppen – en papirtiger.

Lista over deltakere på 2018-møtet finnes her.

På den lista finnes det en del representanter for noen av de mektigste selskapene i verden, slik som Airbus, Deutsche bank, BP, Fiat, Royal Dutch Shell, Goldman Sachs og Google. Det er også representanter for en del viktige sentralbanker som The Fed, Bank of England med flere. Og ikke minst finnes det sentrale folk fra mektige tenketanker som Hoover Institution og Carnegie. Main Stream Media er bredt representert med Wall Street Journal, Economist og Axel Springer i spissen. Den uunngåelige Henry Kissinger er naturligvis der. Fra Norge stiller Hanne Skartveit fra VG, ifølge henne sjøl med mange notatblokker klare. Hun skal vel ta diktat, da. NATO, UNESCO og World Economic Forum er blant de internasjonale representantene, og to av disse er norske, nemlig Jens Stoltenberg og Børge Brende. De øvrige norske er Svein Richard Brandtzæg fra Norsk Hydro og Vidar Helgesen fra regjeringa.

https://steigan.no/2018/06/bilderberg-2018-en-papirtiger/

Erna Solberg ble hedret med prisen «Global Citizen Award» fra The Atlantic Council mandag kveld i New York i en høytidelig seremoni. 

https://www.aftenposten.no/verden/i/5Vgl9K/Erna-Solberg-og-John-McCain-hedret-i-New-York

Nå skal det sies at Solberg har på vegne av norske skattebetalere forært 5 millioner dollar til kommitéen som deler ut prisen.

https://forum.hegnar.no/thread/11780/view

Kilde - SOV MITT LILLE NORGE

Ertresvåg begynner boken med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette lands­sviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdnings­programmer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland.

Pressen skriver i beste fall vagt og diffust om ”globalisering” som om dette er en naturlov. Sjeldent blir det presisert at det egentlige emnet er hvordan eliten presser frem globalisering av nyliberalismen. Sjeldent blir det problematisert at nyliberalistisk politikk i sin essens går på bekostning av det nasjonale demokratiet og den offentlige velstand, eller at 80 % av befolk­ningen (arbeiderklassen og middelklassen) er denne politikkens tapere. Under denne poli­tikken ser vi en samtidig økning av fattigdommen og antall milliardærer; hvilket Susan George har påpekt i sine bøker for over tyve år siden. Selv en forening som Nei til EU greier ikke å se EU i dens rette NWO-kontekst. Der i gården ser man bare hvordan enkelte typer av norsk næringsvirksomhet trues ved implemen­tering av EU- og WTO-direktiver.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

 

Annonser

bondevik

Ill. Billedkunstner Rune Olsen.

For 3 år siden var jeg tilstede ved minnemarkeringen ved Ris Kirke der ett ujkjent n antall ofre for lobotomien som ble utført på Gaustad sykehus ligger .

En politiker fra AP holdt en Ganske upersonlig tale der hun på vegne av regjeringen ba om unnskyldning for de som ble ofre for dette

Jeg snakket med en god del av de som var tilstede der , som uttalte at de fremdeles ble utsatt for rvangsfjerning av sine barn .

Ifolge statistikken ble ca. 1500 barn tvangsfjernet uten lov og dom , sannsynlig var det mange flere .

Per- Aslak Ertresvåg skriver I sin bok “Sov mitt lille Norge” at disse rettsløse pasienter ble btukt til eksperimenter , der utplukket personell drev hjerneforskning med økonomiske midler fra det amerikanske forsvarsdepartement , bade før o getter 2 verdenskrig.

Liknenede forskning foregikk også I Danmark , betalt av CIA.

Sansyligheten er stor for at det også er CIA som stod bak skjenselenved Gaustad Sykehus

Få kjenner til massegraven ved Ris kirkegård .

Den norske stat og norske myndigheter synes det er greiest hvis sannheten om dette ikke kommer frem.

Første gang minnemarkeringen ble holdt for ofrene , var I 1992 , og ledelsen for Gaustad sykehus skrev ett brev til landets aviser og ba demo verse markeringen , og slik vi kjenner media ble dette overholdt.

Disse ofrene er lobotomiofre lebensbornbarn, tatere og andre

Sitat”:

Lebensborn (tysk for «livskilde»), egentlig Lebensborn e.V. eller fullt offisielt navn Lebensborn eingetragener Verein («registrert frivillig organisasjon»), var en tysk, nazistisk velferdsorganisasjon før og under andre verdenskrig for ugifte mødre som hadde barn med tyske soldater, primært medlemmer av Schutzstaffel (SS), fordi disse allerede hadde gjennomgått en granskning av familiebakgrunn. Ideen bak

 

Lebensborn bygget på völkisch-tenkning og pangermanske forestillinger om å sikre utviklingen av det som ble kalt den «nordiske», «ariske» eller «germanske rasen». Føde- eller mødrehjemmene i organisasjonens regi skulle bidra til en trygg oppvekst for ariske barn, slik at den ariske rasen fremsto mest mulig fulltallig og ren. Lebensborn skulle også sørge for at «raserene» barn fra utenomekteskapelige forhold ble adoptert av tyske familier der de voksne var lojale partimedlemmer. Organisasjonen fikk i tillegg tvangsadoptert enkelte småbarn som var foreldreløse.

Lebensborn-prosjektet ble opprettet av Heinrich Himmler i det nasjonalsosialistiske Tyskland i 1935 og var organisert innenfor RuSHA («Sentralkontoret for rase og bosetning»). Organisasjonen fikk en avlegger i Norge I “1941”:https://no.wikipedia.org/wiki/Lebensborn

 

Frilandsjournalisten Lars Olle Engaas skrev en artikkel I Aftenposten” at det I tidsrommet fra 1941 til 1974 ble lobotomert nœrmere 3000 menensker I Norge .

Mange ble lobotomert med ishakke, snekkerbor og strikkepinner.

På Gaustad sykehus var det en dødsprosent på 24 I perioden 1941 til 1950.

Av de første 35 kviner som ble lobotomert , døde 18 av dem umiddelbart .

Den svenske nevrologen Lars Mortensson som har kjempet lenge mot psykiatriens fatale skadevirkninger skrev “Helvete kan ikke vœre ondere enn denne psykiatrien”

 

Psykiatriloven Ot prop.nr 11 ( 1998-99.

 

Loven er på flere punkter I strid med Menneskeretterklœringen av 1948 og utgjør ett angrep på alle borgeres rettigheter.

 

“ Foreligger behov for undersøkelse som nevnt I 3-4 første ledd kan kommunelegen etter eget tiltak eller etetr begjœring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommenes nœrmeste , vedta at det skal forets personlig undersøkelseav lege for å bringe dette på det rene .

Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang og bistand   fta annen offentlig myndighet .

Kongen gir forskrififter om delegasjonav kommunelegens myndighet.

Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig.

Vedtaket kan ikke påklages

Legen som foretar undersøkels skal gi skriftlig tilltaelse.

 

Regjeringen Kjell Magne Bondevik fremmet forslaget for Stortinget .

Justisminister var Venstres Odd Einar Dørum.

Stortinget , landets lovgivende forsamlign vedtok dette .

 

Enhver sakesløs person kan hentes med tvang .

Vilkårlige frihetsberøvelser kan ikke påklages.

Kilde": Sov mitt lille Norge av Per -Aslak  "Ertresvåg":http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

 

I oktober 2008 kom Ertresvåg ut med boken SOV, mitt lille Norge (Koloritt Forlag). Dette er en oppfølger av Makten bak makten. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn. For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.

Bokens forord er skrevet av Edvard D. Vogt, professor Emeritus ved Det juridiske fakultet, UiB, som ut fra et enkelt resonnement konkluderer at jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess hyppige treffer man hverandre, diskuterer felles agendaer, og når konsensus om felles strategier, planer og mål. Jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess større er sannsynligheten og naturligheten av å finne konspirasjoner av det profesjonelle slaget og av det riktig store formatet. Konspirasjoner på samfunnstoppen er således noe vi kan anta er den naturlige regel, ikke unntaket.

Ertresvåg begynner boken med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette lands­sviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdnings­programmer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland.

 

 

 

 

 

DSC01405

Fredsnasjonen Norge satte ny rekord i våpeneksport for fjerde året på rad i 2010 etterat de rødgrønne kom i rejering.
I 2009 tillot regjeringen eksport av våpen, ammunisjon og krigsmayeriaell for 4.8 milliarder i 2009.
Fra 2002- 2005 ga Bondevikregjeringen 4000 tillatelser til våpeneksport, mens Sroltenbergregjeringen ga mere enn 6000 tillatelser fra 2006- 2009.
Norge er blandt verdens største våpenprodusenter og den norske stat  eier 50 % av de to største våpenprodusentene 1) Kongsberggruppen og 2) Mammogruppen på Raufoss.
Staten legger godt til rette for de 120 andre bedrifter som eksporterer krigdsmateriell fra Norge .
Den norske våpeneksporten er nesten firedoblet siden krigen mot terror startet i 2001.

DSC01403.JPG

Sitat”:
Termobarisk bombe eller aerosolbombe, òg kalla FAE-bombe (frå engelsk fuel-air explosive) er ei sprenglading der eit brennstoff vert spreidd som aerosol i lufta. Brennstoffet tek deretter fyr og reagerer med surstoffet i lufta. Bomba gjer seg soleis nytte av oksygenet i lufta og skil seg dermed frå konvensjonelt sprengstoff som sjølv inneheld oksygen. Termobariske bomber har difor eit høgare energiinnhald per masse-einiing enn vanlege bomber. Termobariske våpen gjev ei kraftig trykkbølge, men få eller ingen fragment (splintar).
Ei termobarisk bombe inneheld normalt to sprengladingar; fyrst ei mindre, som spreier brenselet i lufta, deretter ei ny lading som tenner dette “brennstoffet”wikipedia.org/wiki/Termobarisk_bombe:https://nn.

Termobariske våpen faller inn under brannstiftende våpen , som er behandlet i Geneve -konvensjonen om regler i krig.
Geneve-konvensjonen legger strenge resikstriksjoner på bruken av slike våpen og skal bare brukes der militœre mål er klart avgrenset for sivile.
På grunn av detn brutale effekten har de fått kallenavnet” termo-barbarisk”
Det korrekte navnet på dett våpen som Norge tjener penger på er “SMAW-NE” og blir produsert og selges av norskeeide >NAMMO TALLEY “ i USA .
Den norske stat eier 50 % av Nammo-konsernet. som har hovedkontor på Raufoss.
Den andre halvparten ekes av finske Patria , som den finske staten eier 73.6 % av .
Resten av Patria ( 26.4 % ) er eiet av den europeiske kjernevåpenprodusenten EADS NV.
Da Sovjetunionen brukte termobariske våpen i Afganistan på 1980 -tallet og i Tsjtetnia på 1990 -tallet , ble de fordømt av den vestlige verden.
Nå bruker  både britiske og amerikanske soldater termo-bariske våpen i Afganistan.
Det er ikke bare  SMAW-NE , som er norskprodudert , som befinner seg i en folkerettslig gråsone.
Den norske oppfinnelsen Mk 211er laget for å eksplodere når den treffer mål.
Den eksploderer og ekspanderer inne i kroppen og forårsaker store skader .
Eksplodernde prosjektiler ble forbudt å bruke mot mot mennesker allerede under Haag-konvensjonen i 1988

Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 er bestemmelser for krigføring på land som ble vedtatt på fredskonferanser i Haag i Nederland i 1899 og 1907, og en viktig del av humanitær folkerett.
Fredskonferansene ble avholdt på initiativ av den russiske tsar Nikolai II. Det egentlige formål med disse konferansene – å få gjennomført en avrustning i Europa – ble ikke oppnådd, men ved konferansene ble man enige om et antall konvensjoner som regulerer forholdene mellom de stridende parter i krig.

Noen av disse konvensjonene er blitt uaktuelle på grunn av den tekniske utviklingen. Det gjelder for eksempel konvensjon nummer 14 om utkastning av sprengstoffer fra luftballonger. Andre Haag-konvensjoner er blitt avløst av Genèvekonvensjonene, mens atter andre fortsatt er gjeldende.
Som et bilag til Haag-konvensjon nummer 4 om regler og vedtekter for krig til lands finner man Reglement angående regler og vedtekter for krig til lands, hvor begrepet krigsførende defineres i kapittel 1. Deretter følger kapitler om krigsfanger, om syke og sårede (bestemmelsene er her avløst av bestemmelser i Genèvekonvensjon nummer 1 og 2), om midler til å skade fienden, herunder beleiringer og bombardementer, om spioner, om parlamentærer, om kapitulasjoner, om våpenstillstand og endelig om militære myndigheter på en fiendtlig stats “terrirorium”:https://no.wikipedia.org/wiki/Haag-konvensjonene_av_1899_og_1907

Norske NAMMO på Raufoss, som lager MK 211 , sier at ammunisjonen kun er til bruk mot materiell , prosjektilet er panserbrytende og kan skytes gjennom mur og metall . På google finner man 103000 treff på Mk211 .
En amerikansk skarpskytter forteller om sitt “one mile kill shot”, der kula gikk tvers gjennom en mur, , traff menneskene som hadde søkt beskyttelse bak muren og  etterlortseg en stor rød vifte av blod på veggen .
Det norske forsvaret forbyr sine soldater å btuke dette mot mennesker , men det amerikanske forsvaret , som er storforbrukere av Mk 211 bruker det både mot personer og materiell .
Våpentårnet “ Protector er en av Norges bestselgere, som er en slags fjernstyringsinnretning for maskingevœr, dette gir okt overlevelse for operatørene , men større dødelighet og flere drepte pr. ladning
Den norske stat  eier 50,01 % av Kongsbetggruppen, de andre øvrige eiere er Folketrygdfondet og en lang rekke private utenlendske og norske aksjonœrer .
“Kongsberg Protect Systems er markedsledende i verden på disse tårnene.
De varmesøkende “fire and forget-missiler Sidewender” har bakkermotor fra Nammo Raufoss.

DSC01402.JPG
Ammunisjonskontor ble involvert i produksjonen allered på 1960-Tallet .
Side winder , som er oppkalt etter en klapperslange , som jakter på ett bytte ved hjelp av infrarøde sanseorganer er ett av verdens mest brukte missiler.
Regjeringen har eksportert krigsmateriell til 36 ulike land , hvor 11 av dem er diktaturer i Midt-Østen og Nord-Afrika .
Den norske regjering har i Soria Moria -er klœringen uttalt politisk å innføre sluttbrukererklœringer på våpen som selges til alle land.
Jonas Gahr Støre uttalte i 2011 at Norge selger ikke våpen til områder i krig eller områder der krig truer .Han lever godt med at Norge som fredsnasjon er verdens 6 største våpeneksportør.
De 123 norske bedrifter , som regnes som forsvarsbedrifter omsatte i 2010 våpen , ammunisjon og krigdmateriell for 14,2 milliarder kroner i Norge og utllandet..
I 2009 sluttet Norge seg til EUs 8 kriterier for eksportkontroll , legge vekt på regional  fred og sikkerhet , at våpner som selges ikke skal brukes til intern undertrykking , at det skal ligge til grunn en vurdering av kjøperlandets hildning til terrorisme  og hvilke allianser som er inngått , hindre om eksporten vil hindre en bœrekraftig utvikling i landet før eksport tillates.
Kilde”: Fredesnasjonens grenseløse “våpenhandel”:https://www.energica.no/_dokumentar-og-fakta/debatt-og-samfunn/fredsnasjonens-grensel%C3%B8se-v%C3%A5penhandel-tove-lie-9788203293375

“Mange snakker mye om fredsnasjonen Norge. Virkeligheten er at fredsnasjonens våpen finner veien til stadig flere krigs- og konfliktområder i verden - der det norske regelverket sier de ikke skal være. Den største økningen i eksporten av krigsmateriell har kommet under den rødgrønne regjeringen. Uten politisk debatt har de godkjent våpensalg til stadig flere diktaturer. I denne boken avdekkes blant annet at en omstridt leiehær i De forente arabiske emirater, helt lovlig kan kjøpe våpen fra Norge og bruke disse til å slå ned demokratibevegelser. Forfatterne har også snakket med israelske soldater som bekrefter at de bruker omstridt norsk ammunisjon og rakettkastere mot palestinerne i Gaza”.

 

Det finnes krefter i vårt ”såkalte demokratiske Norge ” som absolutt ikke liker rettferdighet og sannhet og fremfor alt ikke etiske regler.
Ett velkjent våpen for å knuse røster som opponerer på en eller annen måte er svertekampanjer og tvangsinnleggelser i psykiatrien.

Sitat”:
I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”: “Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”. Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en “NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll”.

Vi bør også merke oss at psykiatri-industrien hadde i 2001 ca. 10.000 tvangsinnleggelser i Norge, mens Sverige og Danmark hadde fra 1200 til 1500, med deres langt høyere ”folketall”: http://www.dissident-net.info/moderators-kommentar-til-forholdene-i-norge/#more-363

Magnus B. Aase hadde en ansvarsfull stilling ved Kongsberg Våpenfabrikk da marerittet startet .
Han ble hentet hjem i 1970 fra sin jobb i Bechtel , verdens største entreprenørselskap der George Schulz , USA s tidligere utenriksministerunder Ronald Reagan , var den mektige toppsjef.
Magnus B. Aase var ansvarlig og stod for 70 % av konstruksjonen og byggingen av Washingtons nye undergrunnsbane .
Han hadde sittet i flere fremtredende poster i bedriften og overtok ansvaret for tegnemaskindivisjonen, som ble ledende på sitt felt , mens resten av bedriften hadde store problemer.
I 1975 ble det vedtatt en omstrukturering og omorganisasjon i bedriften. Og Aase fikk oppgaven i å utarbeide en langtidsplan ved å slå sammen datadivisjonen og systemdivisjonen..
Gjennom dette arbeidet oppdaget han at det i lange tider hadde blitt drevet ulovlig eksport til østeuropeiske land ..
Natolandene har ett regelverk – de skalte COCOM-reglene , som hadde til oppgave å forhindre at materialer av strategisk karakter, sensitiv
Informasjon eller avansert teknisk utstyr skulle havne på den gale siden av jernteppet.

Imidlertid hadde ledelsen bestemt at den ulovlige eksporten skulle økes og Aase måtte stoppes for enhver pris.
En svertekampanje mot Aase startet , i første omgang ett rykte om at han hadde seriøse alkoholproblemer .
I 1975 giftet han seg med en tsjekkisk kvinne og svertekampanjen fikk det til at han også var en sikkerhetsrisiko og øst-agent..
Varsleren ble stående helt alene, ingen hadde mot til å forsvare han.
Han fikk tilbud om permisjon og konsulentoppdrag ,emn noen oppdrag dukket aldri opp .
Etter ett år fikk han ny jobb i et privat firma i Oslo, men firmaet byttet eier og Aase  ble bedt om å forlate jobben og noen ny jobb fikk han ikke..
Han ble kontaktet av en ”hyggelig ” mann som oppga at ahn jobbet i POT ( politiets overvåkingstjeneste) .
I sin naivitet overlot han viktig dokumentasjon til denne mannen , som kun var ute etter å pumpe han og forsikre seg om at han ikke gikk ut offentlig og fortalte om statsbedriftens brudd på Cocom-reglene.

10 år senere , i 1988 avslørte en Cocom-kontroll brudd p regelverket og Kongsberg Våpenfabrikk ble stevnet for retten.
Styreformann Bjarne Hurlen påstod at han ikke kjente til regelverket i COCOM.
Magnus B. Aase fikk ikke lov til å vitne.
En medarbeider i Kongsberg Våpenfabrikk , Ole Håkon Olstad fortalte at POT hadde lukket øynene i alle år for bedriftens holdning til COCOM- reglene .
Med ujevne mellomrom hadde det blitt avholdt møter mellom KV og POT
En etter en ble anklagene mot de ansvarlige leder frafalt, men retten fant ett offer lengre nede på rangstigen, , Bernhard John Green, som fikk fengselsstraff for ulovlig salg til Øst-Europa .

 

1987 ble det avslørt at det japanske firmaet Toshiba Machine Company sammen med Kongsberg Våpenfabrikk hadde levert åtte datastyrte dreiebenker til Sovjetunionen mellom 1982 og 1984, en handel som krenket CoCom-regler. I USA ble det argumentert med at alvorlige brudd på det felles regelverket og Kongsberg Våpenfabrikk ble stevnet for retten denne teknologien forbedret sovjetiske ubåters evne til å unngå å bli oppdaget sterkt, noe som igjen førte til betydelige kostnader for USA for å forbedre sin egen teknologi. I 1988 tok den amerikanske kongressen initiativ til å innføre sanksjoner mot Toshiba og forby import av Toshiba-produkter til USA. I Norge var dette en medvirkende årsak til Kongsberg Våpenfabriks oppsplittelse og konkurs.
Aase ba om ett møte med styreformannen Bjarne Hurlen for å drøfte det alvorlige brudd på ”regelverket”: https://no.wikipedia.org/wiki/CoCom

 

Aktor i saken hadde tidligere vœrt nestkommandernde i Pot.

Vedlergg ”: Foredrag av Magnus B ”Aase”: http://www.dissident-net.info/magnus-b-aase/

 

Kilde”: Sov mitt lille Norge av Per-Aslak "Ertresvåg":http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/bokanmeldelse-av-ertresvags-sov-mitt-lille-norge-2008/

 

Boken «SOV, mitt lille Norge» viser hvordan den internasjonale makteliten, hvis mål er en ny verdensorden som kun tjener eliten, har greid å infiltrere Norge via vår egen maktelite..

1

fisker-i-vansjo

Illustrasjon": Billedkunstner Rune Olsen .

En liten norsk fiskerfamilie blir truet på livet .

Familiens små barn skal taes av dage , den minste bare to måneder gammelt og flere voksne skal nøytraliseres.

 

Det burde alarmere norsk politi , rettsvesen, media og lokalmiljøet .

Men nesten ingen viste tegn til å reagere  på drapstruslene etter natten til 19 desember 1999, trass i at truslene skulle stamme fra personer i Justisdepartementet .

Oppsumemring”:

  • I utgangspunktet dreide det seg om penger – store summer som stammet fra avgiftsfusk i fiskeriene.
  • Beskyttelse av ett økonomisk//politisk systembygget opp etter 2 verdenslrig med fordeler knyttet til visse banker, byrakratier i flere departementer i Oslo og enkelte fiskebåtrederier.
  • Overvåking og etterretning.
  • Tilslutt kom det også til å dreie seg om våpen utenfor både forsvarets og politiets kontroll.

Hovedpersonen var Kåre Torvholm,  en fisker fra Molthusstranda, født og oppvokst i Herøy kommune på Sunnmøre .

Gjennom etterforskning i flere år kunne Torvholm  nøste opp svindelen  hvor myndigheter,, banker, fiskeriorganisasjoner og norsk etteretningsvesen var inbandet .

 

De dokumenter som i dag finnes og som viser  hva som skjedde er Torstein Leon Hansens hovedoppgave ved Fiskerihøyskolen UiT –Norske fabrikkskip  -fangst /  Omsetning og Lønnsomhet.

Også Hansen var omfattet av truslene fra Justisdeprtementet, samt Dag Hiåsen i Fampo (Folkeaksjonen mot psykiaternes overgrep)

 

Torvholm skaffet seg beviser og dokumentasjon for svindelen mot fiskerne  , han kunne dokumentere varesvinn fra fabrikkskipenes omsetning, og pengene som ble borte dukket oppi de hemmelige etteretningsorganisasjonene

 

En innleggelsesbegjœring ble utstedt for å tvangsinnlegge Kåre Torvholm, vennen Oddvar Remøy og davœrende lensmannsbetjent Gjert  A . Nœrø.

Det hadde gått rykter i lengre tid  om at penger fra fiskernes trygdeordninger var gått til etteretningstjenesten.

 

Dermed var både Fiskeridepartementet , Forsvarsdepartementet og Sosialdepartementet  involvert..

Torvholm ble utsatt for flere alvorlige ulykker i denne tiden , det ble foretatt telefonavlytting og helikopter fløy over hustaket hans .

Familien mistet huset ved tvangsauksjon .

Kåre Torvholm døde senhøsten 2000.

Irene Mjøseng , redaktør i Bygdeposten Modum bør få sitt navn med gullskrift for sin dekning av denne saken.

Hun mistet jobben som redaktor og ble utsatt for langvarig utstøtelse.

 

I tillegg til at Radio Modum sendte ”Det skjulte Norge”, skrev den lokale avis, Bygdeposten, om ikke-rettsstatlige forhold i Norge – i hvert fall inntil redaktøren ble først suspendert og så oppsagt høsten 2 000. I artikkelen ”Den siste sovjet-staten” skrev redaktør Irene Mjøseng om at Sunnmørspolitiet krevet Kåre

Torvholm og Oddmar Remøy, begge med plettfritt rulleblad, underlagt mentalobservasjon. Slik begrunnet kommunelege i Herøy, og tidligere statssekretær (AP), Bjørn Martin Aasen tvangsinnleggelsen av Oddmar Remøy: «Han høyrer til eit sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har som formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir produktiv lei. Etter mi meining er krava i lph 3 [paragraf brukt for å hjemle tvangsinnleggelse]  “innfridde”: http://www.riksavisen.no/det-skjulte-norge/

Kilde ”: Sov , mitt lille   ”Norge”: http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html