NAZIPARAGRAFEN.

Ill. Billedkunstner Rune Olsen. For 3 år siden var jeg tilstede ved minnemarkeringen ved Ris Kirke der ett ujkjent n antall ofre for lobotomien som ble utført på Gaustad sykehus ligger . En politiker fra AP holdt en Ganske upersonlig tale der hun på vegne av regjeringen ba om unnskyldning for de som ble ofre […]

Advertisements

Continue reading


NORGE SOM FREDSNASJON OG VÅPENEKSPORTØR.

Fredsnasjonen Norge satte ny rekord i våpeneksport for fjerde året på rad i 2010 etterat de rødgrønne kom i rejering. I 2009 tillot regjeringen eksport av våpen, ammunisjon og krigsmayeriaell for 4.8 milliarder i 2009. Fra 2002- 2005 ga Bondevikregjeringen 4000 tillatelser til våpeneksport, mens Sroltenbergregjeringen ga mere enn 6000 tillatelser fra 2006- 2009. Norge […]

Continue reading