bror-ulv-2

Ill. Rune Olsen.

Denne artikkelen ble skrevet i 2009 da massehysteriet steg til enorme høyder da  DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING   nektet å avlive Osdalsflokken.

 

Det forekommer meget sjelden at jeg ler når jeg ser på nyhetene,men jeg gjorde det da jeg så reportasjen fra Rendalen hvor ordfører Illevold igjen gjorde ett nytt utfall for å få tillatelse til å drepe osdalsulvene.

 

Jeg må faktisk innrømme at han har en kreativitet jeg ikke ville tillegge han .

 

For anledningen hadde han utstyrt drosjen med ett stort prangende skilt : "ULVETAXI ", fordi han i tiden etter Rovdyrseminaret på Hamar 18.11.08 har kjørt sitt eget løp med en hensikt : Ulvene skal bort , koste hva det koste ville .

 

For anledningen hadde han tatt med seg noen av innbyggerne , som fortalte hvor redde de var for ulvene og at de ikke våget seg ut fordi ulvene var blitt så nærgående .

 

Men av en eller annen grunn var det ikke overbevisende .

 

Det hele minnet om ett dårlig teaterstykke der skuespillerne ikke hadde tatt seg bryet med å lære teksten ordentlig.

 

Forvaltningsstyret føler seg overkjørt fordi Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at ulvene skal  få leve og oppfatter det som en provokasjon og mener at de har hele folket bak seg i sine ønsker om avlivning for ulvene .

 

Spydspissen Villmarksopplevelser er av en helt annen oppfatning .

De har virkelig vist kreativitet ved at de bruker ulvene i turistnæringen .

Det var en av de viktigste grunnene til at jeg for noen måneder siden bestemte meg for å leie en hytte i Rendalen i håp om å få øye på ulvene .

 

For på nettsiden til flere av hytteutleierne stod det: Kom til Rendalens perle hvor du kan få anledning til å se ulv, gaupe, bjørn og jerv .

 

Forvaltningsstyret i Rendalen er redd for ett blodbad når sauene slippes ut på utmarksbeite om etpar måneder .

 

Dette problemet kunne ha vært løst for lenge siden , hvis gjeterne i Spekedalen hadde vært så kreative å sørge for en helkontinuerlig overvåking av sauene .

 

 

Dette blir ikke gjort , fordi alle gjeterne overlater sauene til rovdyra fra kl. 20.00 0m kvelden og fram til neste morgen.

 

Lov om dyrevelferd gjelder i høyeste grad for sauebønder og andre som driver med husdyr .

 

Det begynner å bli på tide at vi mennesker må lære å eksistere i samsvar med naturen og de individer som naturlig hører til der .

 

Såvidt jeg har erfart driver Spydspissen villmarksopplevelser i nærheten hvor osdalsulvene holder til og er ikke plaget av dem.

 

Jeg synes det er prisverdig at noen i dette underlige landet har kommet fram med en forretningside som dette og de burde få støtte av nettopp forvaltningsstyret i Rendalen.

 

 

8 mars 2009.

 

Petter Wabakken har erfaring fra adskilige år som ulverforsker og uttalte dette”:

 

Den brede forskningen vår viser at det er svenske streifdyr som tar sauen, ikke ulver som har dannet faste revir i Norge. Ulver som yngler er stasjonære. Jeg har ikke et tilfelle på ulvetisper som har forlatt eget område på 13 år, sier Wabakken.

 

Forskningen viser at ulv lengst øst i Sverige vandrer inn mot Norge, mens ulv fra Norge vandrer østover mot Sverige. En del slår seg sammen, andre streifer inn i Norge og tar seg over Glomma. Det er disse streifdyrene som tar sau.

 

Petter Wabakken viste til at verken Gråfjellflokken (2001-2004) eller Osdalen-flokken (2007-2010) tok noen sauer på utmark.

  • Ulveskadene på utmark i Rendalen har økt etter at ulverevirene ble fjernet. Fra 1999–2004 ble det bekrefter 113 drepte sauer på utmark i Rendalen. I perioden 2005–2010 var tallet mer enn doblet; til 284 bekreftet ulvedrepte sauer.
  • Hva beviser dette?
  • – At det er streifdyrene som tar sauen, ikke ulvene som har dannet revir. De livnærer seg i stor grad av elg. Flere ulveflokker går selvsagt utover elgstammen, flere jakthunder vil bli tatt og frykten for rovdyr blir større. Men med hensyn til sauetap er det streifdyrene som er det store problemet, sier “Wabakken”:http://www.ostlendingen.no/nyheter/rovdyr/rovdyr/antall-ulveynglinger-ikke-viktig/s/2-2.2757-1.6585803?service=print

 

Og I disse dager er det Miljøministeren som får gjennomgå fordi rovviltnemdene ikke har respect for Bernkonvensjonen og tar heller ikke hensyn till oven og truer med illegal jakt , noe de har bedrevet med I en årrekke.

Er det ikke på tide at rovviltnemdene består av mennesker som har kunnskap om balansen I naturen og ikke utelukkende av rovdtrmotstandere.

På samme vis bør det stilles visse krav til sauebøndene at de tar ansvar for sine dyr ved å bli pålagt å forsikre dyra sine og sørge for at dyra har det pass de trenger .

Dagens situasjon minner om massehysteriet fra 2009 , hvor det stod avisoppslag hver eneste dag der sauebøndene viste fram blodige saueskrotter , men dette gjentar seg hvert år uten at noen lœrer noe som helst .

 

Italias sauebønder forsikrer sine dyr , samridig som de ansetter gjeter med vokterhunder .

 

Andre land samarbeider med dyrevernsorganisasjoner .

Her I landet er det endel som har gått over til ursau , går sammen om å kjπte og oppdra vokterhunder .

Ursau eller villsau er bedre egnet til å klare seg I naturen .

 

 

 

Annonser

dsc01175

FAKTA”:

EØS OG FMO

 

Eøs – midlene er Norges bidrag til social og økonomisk utjevning I det økonomiske samarbeidsområdet .

 

Eøs-avtalen sikrer fri bevegelse for personer , varer og tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til ett marked på over 500 millioner mennesker .

EØS- avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter I Europa.

EØS- midlene er Norges bidrag til dette .

 

FMO ( FINANSIERINGSMEKANISMEN) står for den daglige forutsetningen av eøs-midlene på vegne av Utenriksdepartementet.

Pengene brukes til prosjekter I fattige EU-land .

I avtaleperioden som utløp I 2014 , var klima og social utjevning de to største “postene”:https://www.fmo.nl/partnerships

 

 

Lilleputtene I Eøs krangler med Norge om maktposisjoner .

Nå gjelder det direktøren som hvert år deler ut 3.6 milliarder norske skattekroner til fattige EU-land .

 

EØS-MINISTER ELISABETH VIK ASPAGER har en delikat sak på sitt bord .

Hvem skal vœre sjef for organisasjonen, som forvalter de 3.6 milliarder kroner som Norge hvert år sender til EU .

3 Mars dette år gikk fristen ut for å søke stillingen som director ved den såkalte Finansieringsmekanismen EMO I Bryssel..

Etter det Aftenposten har fått bekreftet er det en intern strid mellom Efta-landene Norge, Island og Lichtenstein , som grunner I at denne viktige stillingen ikke er besatt..

 

Norge og Island ønsker stillingen .

Dette er bare en av de interne stridigheter mellom Norge, Island og Lichtenstein om toppjobber I EØS-SYSTEMET .

 

Samarbeidet mellom de tre land knirker .

FMO –jobben er en åremålsstilling .

15 søkere ble vutdert , hvorav 2 av søkerne var fra Island og 13 var fra Norge

 

Søkelisten er ikke offentlig .

 

En kandidat var innstilt.

Det finnes en komite eller styre for FMO , der alle tre land er representert .

De har ikke blitt enige om ansettelsen , fordi Island har satt seg på bakbeina .

 

FMO er en organisasjon som I 2014 forvalter 2,8 milliarder euro, som skulle gå til prosjekter I fattige EU –land .

Norges andel er 3.6 milliarder pr. År .

 

Antall ansatte I FMO har vokst raskt, I løpet av de siste åtene er det 70 ansatte .

De to andre land har lenge irretert seg over at Norge legger beslag på de tunge jobbene .

De har I interne møter vist til at norsk dominens kan svekke tilliten til organisasjonene.

 

EFTAs overvåkingsorgan ESA har alltid harr norsk sjef .

Da Norge I september hentet ESA –president Oda Sletnes tilbake til jobben som norsk EU ambassasør , mente Island at det var ders tur til å få ESA –president.

Men Norge   plasserte Seniordiplomaten Sven Svedman I jobben.

 

EMOs director og to andre toppsjefer har alltid vœrt norske .

En god grunn er at FMO asministerrer to ordninger .

Den ene er på 1,35 milliarder der Norge dekker 96 % og den andre er en som kun Norge deltar I , og som utgjør 1.15 milliarder .

Tilsammen er EØS-KONTIGENTEN på 2.8 milliarder .

 

Synnøve Fjellbakk Taftø skriver følgende “:

 

Da de såkalte EØS-forhandlingene tok til , var det full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i EFTA. I henhold til det gjeldende GATT-regimet , skulle det fortsatt vœre frihandel mellom Norge , Island og de EFTA-landene som valgte å gå inn i EU . Basert på det frihandeslregimet som da gjaldt, var det planlagt full frihandel med fisk og fiskeriprodukter i hele EU/EFTA-mrådet fra 1998.

Det var bare ett spill for galleriet at det ble forhandlet om EØS-avtale. I virkeligheten organiserte Norge, Sverige, Finland og Østerrike ”forhandlingene” som en praktisk gjennomføring av en allerede forettat innmelding i ”EU”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/09/28/eos-bedraget/

Kilde ": Aftenposten 9.nov. 2016.