DSC01425.JPGJjeg er så heldig at jeg bor i en bolig der vannet ikke er tilkoblet det kommunale vannverk.
Men jeg har alltid vœrt opptatt av å fa vite hvilke stoffer som tilsetets for at vi skal få “rent vann” .
Da jeg bodde i Rygge , oppsøkte min samboer og jeg Rygge Vannverk og spurte meget høflig om vi kunne komme inne og få kunnskap om hvilke stoffer som ble brukt i renseprossessen, men det viste seg å vœre hysjhysj.
Nils Vhristian Geelmeyden har skrevet en b ok som heter “Sannheten i glasset”

Niels Christian Geelmuyden er tilbake med nye avsløringer. Denne gang tar han for seg flytende føde: vann, melk, saft, brus, kaffe, te, øl og vin. Han har gått i hælene på produsentene, leverandørene og ikke minst etatene som skal passe på at vi unngår det som er skadelig for oss. Vi tror på leverandørens merking og håper vi blir passet på av myndighetene. Slik er det dessverre ikke alltid. Her får vi vite den viktige sannheten!

Niels Christian Geelmuyden avslører matindustriens metoder og råvarenes virkelige innhold. Nå vet han hvor han finner de ekte, naturlige drikkene uten sminke, juks og helsefarlige tilsetninger. De som blir produsert med lite miljøbelastning og god dyrevelferd. Den kunnskapen deler han med leseren i denne velskrevne, veldokumenterte og viktige “boka”:https://www.cappelendamm.no/_faktaboker/helse-/sannheten-i-glasset-niels-christian-geelmuyden-9788202471446

Mattilsynet vet at mellom 750.000 og en million tarminfeksjoner blant nordmenn hvert år skyldes forurenset springvann.
NRK fastslo i 2010 at 1,3 millioner nordmenn drikker vann som ikke er renset for parasitter som Giardia og Cryptosporidium Samme år uttalte seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet i 2010 at «norsk drikkevann er bra, og risikoen for forurensning liten».
Norske myndigheter har siden 1987 visst at klor ikke dreper Giardia. Like fullt måtte 6000 bergensere bli syke, mange med varige men, før man gikk over til UV-stråling. Selv ikke da grep Mattilsynet inn overfor Oset vannverk, som forsyner 90 prosent av hovedstaden med springvann.

NEI TIL ROUND UP.
Da det i Norge ble påvist rester av glyfosat i 89 prosent av vannprøvene bekker og elver, reagerte myndighetene ved å fjerne glyfosat fra søkespekteret. Det til tross for at glyfosat er det vanligste sprøytemiddelet i Norge og forbruket har økt med 300 prosent på 20 år.
Verdens helseorganisasjon fastslo i mars 2015 at glyfosat trolig er kreftfremkallende og kan føre til kromosomskader, men på Mattilsynets informasjonsside fastholdes det fortsatt at ingen alvorlige effekter er funnet.
I München har myndighetene mer enn halvert forekomstene av nitrat og sprøytemiddelrester i springvannet ved å anspore jordbrukerne rundt drikkevannskilden til å drive økologisk.
Byens myndigheter konstaterer i ettertid at det ville kostet 50 ganger mer å rense vannet på annen måte. Ved drikkevannskilden Benna, som forsyner 200.000 trøndere med vann, valgte myndighetene å forby økologisk drift. Antall grenseoverskridende funn av sprøytegift i norske grunnvannsbrønner økte med 50 prosent fra 2007 til 2012.
Mattilsynet må antas å vite at 40 prosent av undersøkt flaskevann i Europa ikke ville blitt godkjent som springvann på grunn av høyt innhold av bakterier, sopp og andre fremmedstoffer. Like fullt anbefalte Mattilsynet i 2007 norske forbrukere å velge flaskevann fremfor springvann.
Mattilsynet har påvist rester av sprøytegift i 16 av 17 undersøkte appelsinjuice-varianter i Norge. Funnet førte ikke til noen anbefaling om å velge juice fra frukt som er dyrket uten bruk av kjemiske “sprøytemidler”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/11/23/mattilsynet-gir-forbrukerne-falsk-trygghet/
Mattilsynet fastslår med jevne mellomrom at nær sagt alle funn befinner seg trygt innenfor grenseverdiene, men glemmer å informere om at grenseverdiene er fastsatt ved forskning betalt av sprøytemiddelprodusentene og at nesten ingen forskning er gjennomført når de gjelder såkalte kombinasjonseffekter.

Norsk institutt for luftforskning fastslo i 2014 at ingen har flere gift- og fremmedstoffer i kroppen enn nordmenn. Professorene Philip Landrigan og Philippe Grandjean karakteriserer den kjemiske eksponeringen i vår tid som «en stille pandemi». Særlig er forskerne engstelige for hvordan sprøytemidler av gruppen organofosfater ødelegger hjernen til ufødte, med ADHD, autisme og nedsatt intelligens som resultat.

Vannet ditt går igjennom omfattende prosesser og er ikke det samme vannet som kommer fra innsjøen. Offentlig drikkevann blir silt, alkalisert og desinfisert.

Desinfeksjonsmidler som benyttes er klor, kalk, kloramin, ozon, og ultrafiolett lys (UV).
Klor er helseskadelig Kalk tetter blodårene over tid og gjør dem stive. Det gjør vannet basisk, men hardt. Klor og kalt sammen er ikke en god blanding .

Man er lurt til å tro at man må drikke melk fra en annen art for å få kalk til skjelett og tenner..
Forsking utført i Oslo:
Det er over 111.202 meter vannledninger fra før 1910 i Oslo kommune. 1.1 million meter (71%) rør er eldre enn 38 år.
Børge Brende (tidl. Miljøvern, nærings- og handelsminister), påpeker at mellom 100.000 og 200.000 mennesker i Norge hvert år havner på sykehus pga smitte fra kranvann.
Det dannes biofilm i alle typer vannledningsnett, Biofilmen inneholder en rekke bakterier, virus, sopp, parasitter. Aspergillus er den muggsopp-arten som er mest utbredt i kranvannet, og relaterte helseproblemer er vanskelig å helbrede med medisiner. 1.4 millioner meter jernrør - Høyt jerninnhold øker risikoen for kroniske tarmsykdommer med ca 20% (Ifølge informasjon fra Folkehelseinstituttet)
Vann - en av de viktigste ressurser vi har og er en av de viktigste nøklene til liv.
Vann har en spesiell evne til å la seg påvirke av omgivelsene, det absorberer lett en del av de stoffene og energiene det kommer i kontakt med. Gjennom titusener av år har våre forfedres kropper blitt tilført rent vann uten kjemikalier og dette vannet har ofte vært energirikt og med balanserte mengder mineraler og salter.

Rent vann er det sunneste du kan drikke. Det motvirker dehydrering og bidrar til at kroppen skiller ut avfalls- stoffer. Når vannet er renset med Optivann 7-trinns rense- prosess vil vannet bli mindre surt, noe som gir helsemessige fordeler.

<a href="https://vakker.no/vakker/?tt=24512_1016002_313562_&amp;r=" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://ti.tradetracker.net/?c=24512&amp;m=1016002&amp;a=313562&amp;r=&amp;t=html" width="180" height="150" border="0" alt="vakker.no - Fri frakt - Sminke og parfyme på nett" /></a>

Annonser