1

dsc01094

I alle tider har vi mennesker stolt blindt på legestanden og vœrt hellig overbevisst at de alltid har hatt vårt beste  for øyet.

Fra barna kommer til verden, blir foreldrene presset til å følge råd fra helsepersonell uten at noen stiller kritiske spørsmål om innholdet i vaksinen .

 

Homopat Rolf Erik Hanssen har skrevet en glimrende og opplysende faktabok med tittelen Sannheten om vaksiner.

Folkehelseinstituttet tar ikke ansvar for å ha ødelagt manges liv med  "vaksiner":https://www.youtube.com/watch?v=Vx3F41OUN8k

 

Atle Johan Løwaas har skrevet noern ord om denne boken og uttaler blandt annet at ingen i Norge har til dags dato skrevet en bok som denne som til de grader avslører løgner  og  bedrag , som ligger bak 200 års virksomhet over hele verden .

Tilogmed Norske homopaters landsforbund sluker vaksineløgnene og har latt seg kjøpe ved å argumentere at vaksiner er bra for folkehelsa.

 

Vaksiner har forårsaket mere sykdom, død og  fordervelse helt fra Edvard Jenner i 1798  satte sine første sprøyter med serum fra kukopper fram til dagens vaksiner , somn er tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv .

 

I Afrika har mellom 50 -70 % av befolkningen i enkelte områder blitt utryddet av vaksineprogrammene.

 

Vår tids største barnemorder Robert Strange McManara har med sin politikk go sin utplanting av HIV / viruset, som forøvrig ble genmanipulert i CIAs , har drept millioner av mennesker i Afrika .

Fredsprisvinneren i 2004, Wanghari Mathaahi, forsnakket seg i ett interju og uttalte at Afrika var forsøkt utryddet av HIV/ viruset , som ble laget i ett labatorium.

bondevik

Ill.Rune Olsen

Den norske regjeringen under davarende statsminister Bondevik gjorde alt for å sette munnkurv på henne , han gikk så langt som å ta ett privatfly til Afrika for å snakke henne til rette .

Ved en CIA høring innrømmet Cancerlegen Dr.Gottlieb ble Kongofloden infisert av en mengde virus, som var drikkekilden til svœrt mange mennesker .

 

Fra 1990 til 1993 oppstod det en aidsliknende sykdom , der over 6000 mennesker døde.

Bevisene ble fjernet ,men hele landsbyer og familier døde ut på grunn av dette .

Det var sannsynligvis kloning av ett dyrevirus , som ble gitt disse stakkars mennesker i form av en vaksine for kopper

Barnekonvensjonen har gjort biologiske foreldre totalt rettsløse.

barnemishandling

De viktigste begeroper i Barnekonvensjonen er disse

 1. Den innførte barns borgerrett.

2  Den erstattet foreldremyndigheten med en plikt til å adlyde de administrative myndigheter .

3. Den ga retten til å ta barna fra foreldrene hvis de forsømte sine barn , også hvis de nektet vaksinasjon av egne barn.

4. Den anerkjentye barnets rett til valgfrihet, tankefrihet, religionsfrihet , forsamlingsfrihet . Den eneste restriksjonen gikk på lovens forskrift som har med helse å gjøre .

5. Loven påla alle land å sikre gjennomføringen av barnets rett til å kunne glede seg over en bedre helsetilstand , da med atnke på gjennomføringen av vaksineringen.

 

 

KONSEKVENSENE AV FNs BARNEKONVENSJON.

 

Barnas rettigheter gir myndighetene rett mot foreldrenes ønske å gjennomføre følgende tiltak

1. Blodtranplantasjon -uansett tro 

2.Vaksinering - uten kritisk motstand 

3. Anvendelse av allopatisk medisin 

4. Tvangsbehandling av de fleste alvorlige sykdommer .

 

Overlege Svein Holan i Tønsberg skal ha uttalt  at alle barn bør ha lovbestemt rett til MMR- vaksine , ellers bør foreldrene saksøkes .

 

Vi vet alle at de som prøver å åpne andre menenskers øyne for korrupsjon go ulovligheter i samfunnet , kan forvente saeg svœrt stor motstand , i visse tilfelle død og ødeleggelse .

 

Ett eksempel på dette er Dr. Don De Brewer , som har utgitt en del bøker om medisinske overgrep i det 20 . århundre , han har mottatt en rekke drapstrusler og må ha livvakter døgnet rundt.

Ett annet eksempel var den franske Professor Belianski , som klarte å finne fram til en kur for aids , som han behandlet masse pasienter med , denne kuren var fri for bivirkninger .

Han ble arrestert  og  fengslet i Paris ,hvor politiet ødela labatoriet hans  og alle medisinene som kunne ha kurert millioner av aidspasienter .

Han ble innesperret p[ ett mentalsykehus og døde av de prøvelser han ble utsatt for .

 

POLIOVAKSINEN .

 

Dr. Jonas Salk var komitemedlem av WHO - Verdens helseorganisasjon og vaksinen har fått hans navn- Salk-vaksinen .

Nye tilfeller av polio dukket opp der barna først var vaksinerte for denne sykdommen .

Den samme Dr . Salk innrømmet ved ett senere tidspunkt at vaksinasjon var en direkte årsak til at barn fikk denne sykdommen , at vaksinen dehydrerte cellene, , tappet kalsium fra nerver, muskler, bein og celler .

 

Etterhvert forandret poliovaksinen karakter , det medførte til en økning til ME- utmattelsessyndrom, fordobling av kreft og Guillian Barre- syndromet .

vaksinasjon

I Norge startet poliovaksinen i 1957 og mellom 1957- 1963 ble ca.1million barn vaksinerte .

Poliovaksinen viste seg å inneholde serum fra afrikanske grønne aper - SV 40 go forårsaket misdannelsder,levkemi  og  kreft /

 

I 1952 ble det avholdt ett møte blandt amerikanske, britiske og kanadiske forskereangående retriviruset i poliovaksinen.

Merkelig nok advarte WHO mot å bruke dette serumet , men SV 40 var likevel tilstede ved de fletse poliovaksiner fram til 1960 .

 

I 1960 startet vaksinasjonen med levende virus og poliovaksinen ble integrert i vaksineprogrammet i den vestlige verden .

 

Rundt 1963 lyktes det forskerne å skape kreft i museceller av retroviruset SV 40 , så det er tydelig at kreft er menneskeskapt .

 

I 1973 klarte forskerne å isolere ett nytt retrovirus- BVV- Bovine Visna Virus go kunne  dermed skape virus hos betsemte befolkningsgrupper .

 

Viruset ble kalt HTLV og medførte immunsvekkelse i den svarte befolkningen , i første omgang blandt stoffmisbrukere og blødere . I 1978 ble homofile vaksinert mot hepatitt og 3 år senere- 1981- var aidsepidemiens offisielle begynnelse..

 

MMR- VAKSINEN .

 

Denne vaksinen er som de fleste vet mot meslinger, kikhoste og røde hunder .

Vaksinen er dyrket på cellekulturen av kyllingfostre , og rester  av vaksinen etterlater spor i hjernen, som igjen utvikler autisme.

Vaksinen lekker fra tarmen over til hjernen og er sannsynligvis ett resultat av den store andel av krybbedød .

 

I California har autisme økt med 273% i løpet av 10 år og i Maryland økte autisme med 513 % fra 1993- 1998 .

 

Kilde < Sannheten om vaksiner av Homopat Rolf Erik Hanssen .

 

Annonser